Tukijat

Järjestöt:Yksityishenkilöt: 
Omiin voimavaroihin perustuva uskottava koko maan kattava puolustus ei tarkoita 230 000 henkilön miesaitaa maamme rajoilla eikä edellytä yleistä asevelvollisuutta. Päinvastoin. Pieni, laadukas ja moderni puolustus on kustannustehokas ja vastaa parhaiten uusiin haasteisiin. Lue lisää

– Touko Aalto, Vihreiden varapuheenjohtajaYleinen asevelvollisuus perustuu kansalliseen historialliseen muistiin eikä vastaa tämän päivän turvallisuushaasteisiin. Sota ei tarvitse nuorten rintamamiesten panosta päälle ryntääviä joukkoja vastaan - tällaiset sodat on sodittu jo kauan sitten.

– Timo Airaksinen, käytännöllisen filosofian professori 
Asevelvollisuus on epätasa-arvoinen, kallis ja tehoton tapa puolustaa maata. 2010-luvulla on menneen maailman uhkien sijaan myös todellisia uhkia kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuus. Yhteiset resurssit tulisi käyttää näiden uhkien torjuntaan vanhanaikaisen asevelvollisuusarmeijan ylläpidon sijaan. Lue lisää

– Eekku Aromaa, rauhanjärjestö Sadankomitean pääsihteeri 
Joko suomalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai uskonnosta. Tai sitten eivät ole. Miesten asevelvollisuus on törkeää syrjintää sukupuolen perusteella.
– Tuomas Enbuske, toimittaja 
Nykyajan kuvitteellinen vihollinen on motorisoitu ja nopea. Se ei vyöry maahan tuhatkilometrisen rajan leveydeltä vaan iskee tehokkaasti kaupunkeihin, komentokeskuksiin ja tietoliikenteeseen. Sitä vastaan asevelvollisuusarmeija on tehoton ja kömpelö. Se on mennyttä maailmaa aivan kuten myös vetoaminen asevelvollisuuden sosiaalistavaan vaikutukseen.
– Kari Enqvist, kosmologian professori 
Yleisestä asevelvollisuudesta ei ole kuin suoraa taloudellista haittaa. Sillä ei ole myöskään ole taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti mitään hyödyllisiä sivuvaikutuksia, jotka sen oikeuttaisivat. Sen väitetään yhdistävän eri sosiaaliryhmistä lähtöisin olevia ihmisiä, mutta saman ajaa vaikkapa yhteinen peruskoulu, jos sen ei anneta rapautua. Ja jos tämä armeijan kansaa yhdistävä vaikutus olisi tärkeä ja suuri, niin miksi eri sosiaaliryhmistä peräisin olevia naisille ei tarjota samaa kokemusta? On myös tärkeää muistaa, että yleisesti sotavoimilla - perustukoon ne yleiselle asevelvollisuudelle tai ammattisotilaille - ei ole hyödyllisiä sivuvaikutuksia. Niiden olemassaolo ei esimerkiksi nopeuta teknistä kehitystä siitä, mitä se olisi, jos armeijoihin satsatut varat olisi käytetty muuten.
– Pertti Haaparanta, kansainvälisen talouden professori, Aalto-yliopiston taloustieteen laitosNykyinen miesten asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä on aikansa elänyt – asevelvollisuus on väärin ja sukupuolisesti selkeästi miehiä syrjivä.
– Fatbardhe Hetemaj, kaupunginvaltuutettu (kok.) 
Minusta ”yleinen” asevelvollisuus on vanhanaikainen. Velvollisuushan ei ole yleinen, koska se ei koske molempia sukupuolia. Yksi viime vuosisadan suurista ja parhaimmista saavutuksista on naisten ja miesten tasa-arvo. Tuskin missään muualla kuin armeijassa tarvitsee enää luulla, että se mikä on normaalia ja yleistä, koskee vain miehiä, että naiset olisivat poikkeus ja erityistapaus.
– Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori 
Yleinen asevelvollisuus on anakronismi: 1. sodankäynnin teknistyminen edellyttää ammattiväkeä, 2. kansainvälinen rauhanturvatoiminta voi tapahtua vain ammattilaisvoimin, 3. tasa-arvon nimissä miesten asepalvelun pitää olla vapaaehtoista kuten naisten.
– Kimmo Kiljunen, VTT, dosentti 
Asevelvollisuuden tulee olla yleinen, yhtäläinen ja vapaaehtoinen. Kutsuntoihin täytyy osallistua, mutta voi kieltäytyä palvelusta.
– Harri Kivistö, Piraattipuolueen puheenjohtaja 
Nykyinen puolustusratkaisu ei perustu realistiseen uhka-analyysiin vaan perinteeseen ja tunkkaisiin sukupuolirooleihin.
Uskottavan ja tasa-arvoisen puolustuksen voi rakentaa vapaaehtoisen asepalveluksen, ammattiarmeijan ja sotilaallisen liittoutumisen pohjalta. Lue lisää
– Arno Kotro, VTM 
Kansakunnan puolustaminen on tunteen asia, mutta se ei saa estää käyttämästä järkeä. Järkeä tarvitaan, jotta saadaan Suomeen rakennettua uskottava puolustus. Nykyinen asevelvollisuus on kallis, epäoikeudenmukainen ja vapautta riistävä. Lue lisää
– Otto Lehto, Blogaaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn hallituksen jäsenSiivotaan lainsäädännöstä pois kivikautiset ajatukset miehistä sotureina ja naisista hoivaajina!
– Kaisa Leka, sarjakuvapiirtäjä 
Asevelvollisuusarmeija tulee yhteiskunnalle käytännössä aina kalliimmaksi kuin miesvahvuudeltaan yhtäsuuri vapaaehtoisarmeija. Jos asevelvollisuudesta luovuttaisiin, ja päiväraha nostettaisiin kilpailukykyiselle tasolle, varusmiespalvelukseen pyrkisi sellaisia päteviä naisia ja miehiä, jotka eivät tällä hetkellä astu palvelukseen, ja vastaavasti armeijasta jäisivät pois sinne vähemmän pätevät ja haluttomat. Koska asevelvollisille ei tarvitse maksaa heidän ajastaan, ei puolustusvoimilla ole kannustinta käyttää asevelvollisten aikaa tehokkaasti. Onkin paitsi reilua, niin myös kansantaloudellisesti hyödyllistä maksaa varusmiehille heidän työnsä arvo. Hyötyjä syntyy myös matalan tuottavuuden siviilipalvelustyön ja totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten poistumisesta. Lue lisää
– Roope Luhtala, Edistyspuolueen puheenjohtaja 
Ketään ei saa tapattaa sukupuolensa perusteella - ei edes miehiä.
– Rosa Meriläinen, kirjailija 
Asevelvollisuus on nykyään vain hassu muisto soturikulttuurista, jossa miehillä pitää olla tappotaidot. Emme kaipaa pakkoarmeijan tuomaa valheellista turvallisuudentunnetta. Pois sellainen!
– Antti Nylén, esseistiTämänhetkinen asevelvollisuus sisältää monia tasa-arvon kannalta kestämättömiä ajatuksia. Sukupuolen perusteella määräytyvä kuukausien asepalvelus ei ole tasa-arvoinen.Iihmisiä tulisi koskea samat lait sukupuolesta riippumatta, miehet eivät sukupuolensa perusteella ole taisteluhaluisempia tai -kykyisempiä kuin naiset eikä miehiä saa sukupuolensa perusteella asettaa kuolemanvaaraan tai tapattaa.
– Maria Pettersson, toimittaja 
Asevelvollisuusarmeijan puolustajat väittävät sitä kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää maanpuolustus. Asevelvollisuusarmeijan näennäinen edullisuus johtuu kuitenkin siitä, että suuri osa kustannuksista jätetään laskematta. Armeija- tai siviilipalvelusaika merkitsee asevelvolliselle työuran keskeytymistä tai opintojen pitkittymistä. Koska palkkataso nousee työkokemuksen mukana, asevelvollisuuden pitkän aikavälin kustannus kertyy vielä vuosikausia palveluksen jälkeen matalampina palkkoina. Vapaaehtoisuuteen pohjaavassa järjestelmässä puolustuskykyä voidaan ylläpitää pienemmällä kansantaloudellisella kokonaisrasituksella. Palvelukseen hakeutuisivat ja reserviin sitoutuisivat entistä enemmän ne, joille armeijassa opituista taidoista on hyötyä siviilissäkin. Myös siviilipuolen kriisinhallinnassa voitaisiin luoda vastaava vapaaehtoisiin reserveihin perustuva järjestelmä. Lue lisää: 1. - 2.
– Panu Poutvaara, kansantaloustieteen professori, Münchenin yliopisto 
Kapitalismin määritelmän perusteella on siis ilmeistä, että asevelvollisuus on täysin antikapitalistinen instituutio, sillä asevelvollisuus asettaa asevelvollisen kehon valtion hallintaan ja tällä tavalla syrjäyttää yksilön oikeuden kehoonsa. Tämän vuoksi en voi missään tapauksessa kapitalistisen yhteiskunnan kannattajana puoltaa asevelvollisuutta. Lue lisää
– Aleksi-Erik Tolvanen, kauppatieteiden ylioppilas, Suomen Ludwig von Mises –instituutin varapuheenjohtaja 
Yleinen asevelvollisuus pantiin Suomessa täysimääräisesti toimeen vasta talvisodan jälkeen. Se oli kriisihetken pakkoratkaisu. Sitä ennen armeijaan huolittiin vain valikoitu osa ikäluokasta. Nykymaailmassa kansanarmeijalla ei ole käyttöä. Miehiä syrjivän asevelvollisuuden tilalle luotakoon kyvykkäitä vapaaehtoisista ja palkatuista ammattilaisista koostuva moderni kriisinhallinta-armeija.

Jarkko Tontti on kirjailija ja lakimies (OTT, VT), joka palautti reservin vänrikin sotilaspassinsa kauan sitten.
– Jarkko Tontti, kirjailija, lakimiesVarusmiespalvelus lykkää opintoja, lyhentää työuria sekä alentaa tulotasoa ja ostovoimaa. Tarvitaan monipuolista keskustelua yleisen asevelvollisuuden tarkoituksenmukaisuudesta. Lue lisää
- Kari Uotila, kansanedustaja (vas.)

vino piraattipuolue miesten tasa-arvo avoin ministeriö aseistakieltäytyjäliitto edistyspuolue sadankomitea profemistimiehet vihreät naiset vihreä miesliike

Osallistu keskusteluun