Haglöf Laser Geo
Brand: Ei mikään
2490 EUR
Lisätietoja

Haglöf Vertex Laser Geo on todellinen monitoimilaite, jolla onnistuu niin metsänarviointikuin sähkölinjojen lähipuiden riskiarviointi sekä 3D mittaus esim. hakekasoille.Vertex Laser Geo on varustettu lasermittalaitteella, sisäisellä kompassilla,kulmamittarilla, GPS-paikantimella. Laser antaatarkan etäisyys lukeman 0,5 - 700 m etäisyyksillä. Puun korkeuden määrittäminen voidaan suorittaa 1-, 2- tai 3-pistemenetelmällä riippuenmaastosta ja peitteisyydestä. Punapistetähtäys auttaa mittauksen kohdistamisessatoivottuun pisteeseen. Lasermittauksessa voidaan käyttää filttereinä kauimpana,lähimpänä tai voimaikkaimmin heijastava piste. Sisäänrakennettu kompassi ja3D-vektoritoiminto mahdollistavat puunlatvojen leveyden mittaamisen.Haglöf Vertex Laser Geo käyttäminen on tehty helpoksi. Mittaustulokset näkyvätsekä sisäisellä että ulkoisella LCD-näytöllä. Mitattavat tiedot tallentuvat laitteenSSD-muistiin. Tiedot voi viedä PC:lle tai MAC:lle USB-yhteydellä. Laite tukee CSVja KML tiedostoformaatteja