Siirry suoraan sisältöön
Ohi on

Ohi on

Ohi on – Asevelvollisuus, maanpuolustus ja muu armeijaan liittyvä.

Mistä ohi on kertoo?

Ohi on -sivusto kertoo yleisestä asevelvollisuudesta ja siitä, mitä se Suomessa tarkoittaa. Täällä pohditaan asevelvollisuuden puolesta ja sitä vastaan. Mikä on armeijan rooli tämän päivän Suomessa, ja miten hyödylliseksi varusmiespalvelus nykyään koetaan? Täältä löytyy tietoa myös Kansalaisaloitteesta, joka tehtiin asevelvollisuuden lakkauttamiseksi.

Maanpuolustus on Suomessa velvollisuus, joka on määritelty Suomen perustuslain 127. pykälässä. Tämä maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen kansalaisia niin, että isänmaan puolustukseen pitää joko itse osallistua tai avustaa sitä tavalla, joka on laissa määritelty. Varsinainen asevelvollisuus koskee vain miehiä, mutta myös naisten tulee osallistua maanpuolustukseen. Siviilipalvelus vapauttaa asevelvollisuudesta, mutta ei maanpuolustusvelvollisuudesta.

Yhdenvertaisuus tässä yhteydessä tarkoittaa pohdintaa siitä, että miksi vain miehillä on perinteisesti velvollisuus käydä armeija. Onko se vain tasa-arvon vastainen muinaisjäännös vai perinteinen yhteiskunnassa oleva roolimalli?

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista

Maanpuolustus Suomessa
Yhdenvertaisuus siinä, että on vain miesten velvollisuus käydä armeija
Asevelvollisuuden käsite Suomessa

Yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa

Tässä muutamaa Faktaa – asevelvollisuus Suomessa. Asevelvollisuus tarkoittaa pakkoon, eikä vapaaehtoisuuteen perustuvaa värväämistä valtion palvelukseen. Useimmiten tämä tarkoittaa juuri varusmiespalvelusta. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, koskee asepalvelus useimmiten vain miehiä. Monissa muissa maissa on erilaiset menetelmät. Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa?

Usein on kuullut sanottavan, että armeija tekee pojasta miehen. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa? On itsestään selvää, että pojat menevät isona armeijaan, sitä kuulee jo alakoulun opettajien suusta. Armeijassa sitten tapahtuu sitä tai tätä. Pojat valmennetaan tulevaan jo pienestä pitäen, mutta onko tämä yhdenvertaisuutta? Tytöille ei opeteta samoja asioita.

Ohi on

Viimeisimmät artikkelit

ukrainan sota
Yhteiskunta

Ukrainan sota itsenäisyydestä

Ukrainan sota tämän hetkinen muistuttaa paljon niitä tapahtumia, jotka tapahtuivat Suomessa toisen maailmansodan aikana. Tuolloin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja uhkasi tosissaan maamme itsenäisyyttä. Aivan samalla

Lue lisää »

Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi

Mitä tämä aloite sitten piti sisällään? Tämän aloitteen tukijoina on ollut sekä yksityishenkilöitä että yhdistyksiä. Asevelvollisuus haluttiin lakkautettavaksi Suomessa, koska sitä pidettiin epätasa-arvoisena miehiä kohtaan. Sitä perusteltiin myös sillä ajatuksella, että armeija Suomessa on kallis ylläpitää. Suomea vastaan olevia uhkakuviakaan ei enää pidetty realistisina.

Kansalaisaloite antaa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin asioissa, joita pitää tärkeinä ja perusteltuina. Se on lakialoite, joka viedään eduskunnan päätettäväksi. Se perustuu siihen, että eri väestöryhmät haluavat aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Mitä sitten halutaan pakollisen Asevelvollisuuden tilalle sillä eihän armeijaa ja maanpuolustusta voi niin vain lakkauttaa?

Ohi on - voi tarkoittaa montaa eri asiaa

Ohi on – voi sanaparina tuoda mieleen monta eri mielleyhtymää. Se voi kuvastaa helpotuksen tunnetta, kun joku asia on lopussa tai joku seuraava asia saavutettu. Se voi olla jotakin, jonka haluaa lopullisesti jättää taakseen. Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi on juuri sellainen asia. Siinä haluttiin pois vanhasta ja totutusta, kohti uudenlaista.

Maanpuolustus ja sen tarve nyky-yhteiskunnassa on vähän erilaista kuin se oli ennen. Maailma muuttuu ja sodankäynti muuttuu sen mukana. Ohi on -kampanja on ajatuksena ihan järkeenkäypä, mutta miten helppo on muuttaa asioita, jotka ovat aina olleet jollain tietyllä tavalla? Pykälä maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta on mainittu jopa Suomen perustuslaissa.

Ohi on
Ohi on

Usein kysytyt kysymykset Ohi on sivustosta

Sivuilla on mainittu vapaaehtoinen armeija sekä ammattiarmeija, jotka voisivat olla vaihtoehtoina Suomessa olevan pakollisen asevelvollisuuden tilalle. Tästä asiasta on eriäviä mielipiteitä, emmekä ota kantaa siihen. Tämä on informatiivinen sivu.

Ohi on -sivustolla yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa -osiossa on mietitty miesten ja naisten tasa-arvoa Suomen laissa mainittuun asevelvollisuuteen. Yhdenvertainen asevelvollisuus olisi yhtenäinen sekä miehille että naisille.

Suomessa varsinainen asevelvollisuus tuli käyttöön Säätyvaltiopäivien säätämällä lailla vuonna 1878. Tämän jälkeen sitä on muutettu ja muokattu useaan kertaan. Suomessa hyväksyttiin laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 17.2.1995.