Ohi on

Asevelvollisuus, maanpuolustus ja muu armeijaan liittyvä.

Katso kauppa

Mistä ohi on kertoo?

Ohi on -sivusto kertoo yleisestä asevelvollisuudesta ja siitä, mitä se Suomessa tarkoittaa. Täällä pohditaan asevelvollisuuden puolesta ja sitä vastaan. Mikä on armeijan rooli tämän päivän Suomessa, ja miten hyödylliseksi varusmiespalvelus nykyään koetaan? Täältä löytyy tietoa myös Kansalaisaloitteesta, joka tehtiin asevelvollisuuden lakkauttamiseksi.

Maanpuolustus on Suomessa velvollisuus, joka on määritelty Suomen perustuslain 127. pykälässä. Tämä maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen kansalaisia niin, että isänmaan puolustukseen pitää joko itse osallistua tai avustaa sitä tavalla, joka on laissa määritelty. Varsinainen asevelvollisuus koskee vain miehiä, mutta myös naisten tulee osallistua maanpuolustukseen. Siviilipalvelus vapauttaa asevelvollisuudesta, mutta ei maanpuolustusvelvollisuudesta.

Yhdenvertaisuus tässä yhteydessä tarkoittaa pohdintaa siitä, että miksi vain miehillä on perinteisesti velvollisuus käydä armeija. Onko se vain tasa-arvon vastainen muinaisjäännös vai perinteinen yhteiskunnassa oleva roolimalli?

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista

• Maanpuolustus Suomessa

• Yhdenvertaisuus siinä, että on vain miesten velvollisuus käydä armeija

• Asevelvollisuuden käsite Suomessa

Yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa

Yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa

Tässä muutamaa Faktaa – asevelvollisuus Suomessa. Asevelvollisuus tarkoittaa pakkoon, eikä vapaaehtoisuuteen perustuvaa värväämistä valtion palvelukseen. Useimmiten tämä tarkoittaa juuri varusmiespalvelusta. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, koskee asepalvelus useimmiten vain miehiä. Monissa muissa maissa on erilaiset menetelmät. Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa?

Usein on kuullut sanottavan, että armeija tekee pojasta miehen. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa? On itsestään selvää, että pojat menevät isona armeijaan, sitä kuulee jo alakoulun opettajien suusta. Armeijassa sitten tapahtuu sitä tai tätä. Pojat valmennetaan tulevaan jo pienestä pitäen, mutta onko tämä yhdenvertaisuutta? Tytöille ei opeteta samoja asioita.

Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi

Mitä tämä aloite sitten piti sisällään? Tämän aloitteen tukijoina on ollut sekä yksityishenkilöitä että yhdistyksiä. Asevelvollisuus haluttiin lakkautettavaksi Suomessa, koska sitä pidettiin epätasa-arvoisena miehiä kohtaan. Sitä perusteltiin myös sillä ajatuksella, että armeija Suomessa on kallis ylläpitää. Suomea vastaan olevia uhkakuviakaan ei enää pidetty realistisina.

Kansalaisaloite antaa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin asioissa, joita pitää tärkeinä ja perusteltuina. Se on lakialoite, joka viedään eduskunnan päätettäväksi. Se perustuu siihen, että eri väestöryhmät haluavat aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Mitä sitten halutaan pakollisen Asevelvollisuuden tilalle sillä eihän armeijaa ja maanpuolustusta voi niin vain lakkauttaa?

Viimeisimmät artikkelit

Yhteiskunta
Naisten armeija - Tasavertainen osallisuus puolustusvoimissa
by Maisa/ on 30 May 2023

Naisten armeija - Tasavertainen osallisuus puolustusvoimissa

Naisten osallisuus asevoimissa on ollut keskeinen kysymys tasa-arvon edistämisessä Suomessa. Viime vuosikymmeninä on tapahtunut huomattavaa kehitystä naisten roolissa puolustusvoimissa, ja tänään naisten armeija on täysin vapaaehtoista. Tässä artikkelissa Ohi on tutkii naisten armeijan merkitystä, sen edistämää tasa-arvoa ja sen vaikutusta Suomen puolustuskykyyn. Naisten armeija sodan aikana Naisten osallistuminen puolustusvoimiin on Suomessa historiallisesti merkittävää. Talvi- ja jatkosodan aikana naiset osallistuivat aktiivisesti sodankäyntiin erilaisissa tehtävissä, vaikka asepalvelus ei ollutkaan heille tuolloin pakollista. Kehitys kohti naisten täysipainoista osallistumista puolustusvoimiin alkoi kuitenkin vasta myöhemmin.

Yhteiskunta
Onko armeijan keskeyttäminen mahdollista?
by Maisa/ on 08 Sep 2022

Onko armeijan keskeyttäminen mahdollista?

Armeijan keskeyttäminen on mahdollista ja noin viidesosa, eli noin 4 000, alokkaista keskeyttääkin palveluksen vuosittain. Keskeyttämiseen voi olla useita eri syitä, kuten terveydelliset syyt. Onkin aina tärkeää ottaa huomioon oma terveydentila ja asettaa se etusijalle. Keskeyttämiseen on tosin monia muitakin hyviä syitä ja kaikki ”keskeyttävät” eivät aina varsinaisesti edes keskeytä palvelua, vaan ainoastaan siirtyvät muihin tehtäviin. Mistä armeijan keskeyttäminen yleensä johtuu? Kaikki eivät keskeytä armeijaa samoista syistä tai samaan aikaan. Selvästi suurin osa keskeytyksistä johtuu erilaisista terveydellisistä syistä.

Yhteiskunta
Suomen armeijan rynnäkkökivääri
by Maisa/ on 04 Jun 2022

Suomen armeijan rynnäkkökivääri

Suomen armeijan rynnäkkökivääri RK 62 on alun perin saanut mallia maailman yleisimmin käytetystä rynnäkkökivääristä, AK 47 :stä. Ennen lopullista versiotaan RK 60 -versio erosi mallikivääri AK 47:stä metallisella putkitukillaan ja pistoolikahvallaan sekä muovisella etutukillaan. Tässä versiossa oli lisäksi kolmihaarainen liekinvaimennin sekä mahdollisuus puukkopistimen kiinnitykselle. Lopullinen versio RK 62 sai muotonsa, kun testausten perusteella etutukkia hiukan muunneltiin sekä lisättiin alaosa kiväärin liipaisinkaareen. Suomen armeijan rynnäkkökivääri on toimintavarma Ensimmäiset aseen sarjat tulivat käyttöön 1965 ja käyttöönottonsa alkuaikana huomiota kiinnitettiin paljon tähtäimen ominaisuuksien, erityisesti pimeätähtäämisen osalta, parantelemiseen.

Yhteiskunta
Ukrainan sota itsenäisyydestä
by Maisa/ on 22 Apr 2022

Ukrainan sota itsenäisyydestä

Ukrainan sota tämän hetkinen muistuttaa paljon niitä tapahtumia, jotka tapahtuivat Suomessa toisen maailmansodan aikana. Tuolloin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja uhkasi tosissaan maamme itsenäisyyttä. Aivan samalla tavalla Venäjä pyrkii tällä hetkellä horjuttamaan Ukrainaa ja kyseenalaistamaan sen itsenäisyyden. Ei siis mikään ihme, että Ukrainan tapahtumat kiinnostavat erityisesti Suomessa. Mistä Ukrainan sota sai alkunsa? Konfliktin juuret ovat tietysti pitkällä historiassa, sillä alkujaan Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991. Monet pitävät tätä alkusyynä siihen, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan lopputalvesta vuonna 2022.

Yhteiskunta
Armeijan palvelusajat Suomessa
by Maisa/ on 13 Jan 2022

Armeijan palvelusajat Suomessa

Varusmiespalvelus eli armeijan palvelusajat riippuvat siitä, millaisen koulutus on palveluksen aikana. Jos on pelkästään miehistössä, palvelusaika tarkoittaa 165 päivää. Jos asepalveluksessa koulutetaan erityistehtävään tai jos suorittaa aseetonta palvelusta, sen kesto on 255 päivää. Mikäli on intoa ja valitaan miehistön vaativiin erikoistehtäviin tai koulutetaan joko aliupseeriksi tai upseeriksi, palvelus kestää lähes vuoden eli 347 päivää. Perustaidot opetellaan alokasjaksolla, jonka jälkeen siirrytään koulutushaarajaksolle. Tämän jälkeen ovat erikoiskoulutus- sekä joukkokoulutusjaksot. Koulutus ja armeijan palvelusajat Koulutuksen tavoitteena on ylläpitää tarvittavaa valmiutta ja tehtäviä on tarjolla paljon, joten kykyjä vastaava ja mielekäs tehtävä on useimmille tarjolla.

Yhteiskunta
Puolustusvoimien aseet
by Maisa/ on 10 Nov 2021

Puolustusvoimien aseet

Rynnäkkökivääri on taistelijan paras henkivakuutus ja keskeisin työkalu taistelussa. Suomen puolustusvoimat modernisoivat RK62 rynnäkkökiväärit hiljattain vastaamaan nykyajan tarpeita ja nyt käytössä ovat pääasiassa RK61 M1 ja RK62 M2 mallit. Modernisoinnin tarkoitus oli parantaa kustannustehokkaasti tulivoimaa, käyttöergonomiaa, tulenaloitusnopeutta ja mahdollistaa lisälaitteiden sujuva käyttö ja kiinnitys. Modernisoinnilla varmistettiin tarkan ja luotettavan aseen käyttöiän säilyminen pitkälle 2030-luvulle. Puolustusvoimien aseet kehittyvät jatkuvasti tarpeiden mukaan. Puolustusvoimien aseet – laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin Suomen puolustusvoimien aseistus koostuu monista eri aseista ja järjestelmistä.

Ohi on - voi tarkoittaa montaa eri asiaa

Ohi on - voi tarkoittaa montaa eri asiaa

Ohi on – voi sanaparina tuoda mieleen monta eri mielleyhtymää. Se voi kuvastaa helpotuksen tunnetta, kun joku asia on lopussa tai joku seuraava asia saavutettu. Se voi olla jotakin, jonka haluaa lopullisesti jättää taakseen. Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi on juuri sellainen asia. Siinä haluttiin pois vanhasta ja totutusta, kohti uudenlaista.

Maanpuolustus ja sen tarve nyky-yhteiskunnassa on vähän erilaista kuin se oli ennen. Maailma muuttuu ja sodankäynti muuttuu sen mukana. Ohi on -kampanja on ajatuksena ihan järkeenkäypä, mutta miten helppo on muuttaa asioita, jotka ovat aina olleet jollain tietyllä tavalla? Pykälä maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta on mainittu jopa Suomen perustuslaissa.

Usein kysytyt kysymykset Ohi on sivustosta

Sivuilla on mainittu vapaaehtoinen armeija sekä ammattiarmeija, jotka voisivat olla vaihtoehtoina Suomessa olevan pakollisen asevelvollisuuden tilalle. Tästä asiasta on eriäviä mielipiteitä, emmekä ota kantaa siihen. Tämä on informatiivinen sivu.
Ohi on -sivustolla yhdenvertaisuus asevelvollisuuden suorittamisessa -osiossa on mietitty miesten ja naisten tasa-arvoa Suomen laissa mainittuun asevelvollisuuteen. Yhdenvertainen asevelvollisuus olisi yhtenäinen sekä miehille että naisille.
Suomessa varsinainen asevelvollisuus tuli käyttöön Säätyvaltiopäivien säätämällä lailla vuonna 1878. Tämän jälkeen sitä on muutettu ja muokattu useaan kertaan. Suomessa hyväksyttiin laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 17.2.1995.