Puolustusvoimien aseet

post thumb
Yhteiskunta
by Maisa/ on 10 Nov 2021

Puolustusvoimien aseet

Rynnäkkökivääri on taistelijan paras henkivakuutus ja keskeisin työkalu taistelussa. Suomen puolustusvoimat modernisoivat RK62 rynnäkkökiväärit hiljattain vastaamaan nykyajan tarpeita ja nyt käytössä ovat pääasiassa RK61 M1 ja RK62 M2 mallit. Modernisoinnin tarkoitus oli parantaa kustannustehokkaasti tulivoimaa, käyttöergonomiaa, tulenaloitusnopeutta ja mahdollistaa lisälaitteiden sujuva käyttö ja kiinnitys. Modernisoinnilla varmistettiin tarkan ja luotettavan aseen käyttöiän säilyminen pitkälle 2030-luvulle. Puolustusvoimien aseet kehittyvät jatkuvasti tarpeiden mukaan.

Puolustusvoimien aseet – laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin

Suomen puolustusvoimien aseistus koostuu monista eri aseista ja järjestelmistä. Maavoimilla, ilmavoimilla ja merivoimilla on käytössään eri kalustoa. Maavoimien aseistus koostuu jalkaväellä käsiaseista, tukiaseista, panssaritorjunta-aseista, kranaatinheittimistä. Panssariajoneuvoissa taistelupanssarivaunuista, rynnäkköpanssarivaunuista ja muista panssariajoneuvoista. Ilmatorjunnassa käytössä on useita järjestelmiä, sekä olalta laukaistavat Stinger-ohjukset. Kenttätykistöllä on käytössään erilaiset haupitsit, kanuunat ja raketinheittimet. Pioneereilla käytössään on lisäksi miinat.

Ilmavoimien kalustoon kuuluvaa pääkalustoa ovat Boeing F/A-18 C/D Hornet -monitoimihävittäjät, Hornetien lisäksi ilmavoimat operoi Hawk Mk 51-, 51A- ja Mk 66 -suihkuharjoituskoneita. Merivoimien kalustoon kuuluu esimerkiksi, Hämeenmaa-ja Pansio-luokan miinoittajat, Hamina-ja Rauma-luokan ohjusveneet. Merivoimilla on käytössään myös meritorjunta-ohjusjärjestelmä, sekä rannikko-ohjukset, sekä kohteeseen infrapunahakeutuvat ilmatorjuntaohjukset. Suomessa on voimassa yleinen asevelvollisuus, mutta ammattiarmeija nousee keskusteluihin aika-ajoin.

Suomen puolustusvoimat

Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Puolustusvoimat jakautuvat kolmeen puolustushaaraan maavoimiin, merivoimiin ja ilmavoimiin jotka toimivat pääesikunnan alaisuudessa. Puolustushaarat taas jakautuvat esimerkiksi varuskuntiin ja joukko-osastoihin. Hallinnollisesti puolustusvoimat toimii puolustusministeriön alaisuudessa ylipäällikkönään tasavallan presidentti. Normaalioloissa puolustusvoiminen päätehtävänä on suorituskyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen. Meri- ja Ilmavoimilla rauhanajan tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös aluevalvonta ja alueloukkausten torjunta.