Haglöf Vertex Laser Geo 360

Haglöf Vertex Laser Geo 360
Brand: Ei mikään
3290 EUR
Lisätietoja

Haglöf Vertex Laser Geo 360° on todellinen monitoimilaite, jolla onnistuu niin metsänarviointikuin sähkölinjojen lähipuiden riskiarviointi sekä 3D mittaus esim. hakekasoille.Vertex Laser Geo 360° on varustettu lasermittalaitteella, sisäisellä kompassilla,kulmamittarilla, GPS-paikantimella sekä ultraäänimittalaitteella. Laser antaatarkan etäisyys lukeman 0,5 - 700 m etäisyyksillä. Peitteisessä metsässä voidaan koealamittauksissakäyttää ultraäänimittausta 30 m etäisyyteen asti.Puun korkeuden määrittäminen voidaan suorittaa 1-, 2- tai 3-pistemenetelmällä riippuenmaastosta ja peitteisyydestä. Punapistetähtäys auttaa mittauksen kohdistamisessatoivottuun pisteeseen. Lasermittauksessa voidaan käyttää filttereinä kauimpana,lähimpänä tai voimaikkaimmin heijastava piste. Sisäänrakennettu kompassi ja3D-vektoritoiminto mahdollistavat puunlatvojen leveyden mittaamisen.Haglöf Vertex Laser Geo 360°:n käyttäminen on tehty helpoksi. Mittaustulokset näkyvätsekä sisäisellä että ulkoisella LCD-näytöllä. M