Armeijaan sukupuolesta riippumatta

post thumb
Yhteiskunta
by Maisa/ on 02 Sep 2020

Armeijaan sukupuolesta riippumatta

Suomessa asevelvollisuus ei koske naisia, mutta osa heistä haluaa käydä armeijan. Laki koskien naisten vapaaehtoista asepalvelusta tuli voimaan 1. huhtikuuta 1995. Naisilla on mahdollisuus hakea armeijaan 18 – 29 vuotiaina. Naiset armeijaan – käytäntö eroaa tässä miesten mallista. Suomessa jokainen 18 vuotta täyttänyt suomalainen mies käsketään kutsuntoihin. Ahvenanmaalaisia ei kutsuta, koska heillä ei tätä asevelvollisuutta ole. Armeijaan mentäessä naisilla on enemmän oikeuksia valita. Naiset voivat halutessaan vaikka opiskella ja käydä töissä, ennen kuin hakeutuvat asepalvelukseen. Miehillä tätä samaa valinnan vapautta ei ole, vaan heillä armeija on edessä heti täysi-ikäisyyden saavuttaessaan.

Onko armeijassa vapaa-aikaa

Armeija koskettaa lähes kaikkia suomalaisia miehiä ja yhä useampia naisia. Tämän Ohi on -sivuston tarkoitus on antaa tietoa yleisestä asevelvollisuudesta ja muista armeijaan liittyvistä asioista. Onko armeijassa olo sitten pelkkää työtä, vai ehtiikö siellä esimerkiksi vapaa-ajalla halutessaan pelaamaan pelejä? Vaikka armeijaan ei mennä lepäämään, on palveluspäivinä kuitenkin myös vapaa-aikaa. Päivittäin se riippuu juuri sille päivälle suunnitellusta koulutuksesta. Palveluksen salliessa, voi iltavapaita viettää klo 17.30-21.30 välisenä aikana. Kasarmilla on erilaisia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Siellä voi esimerkiksi käydä lenkillä, käyttää kuntosalia tai mahdollisuuksien mukaan osallistua liikuntakerhoihin.

Hyötyjä asepalveluksen suorittamisesta

Mitä hyötyjä asepalveluksen suorittamisesta on yleisesti katsottu olevan? Armeijassa vietetään suhteellisen pitkä aika, joten kyllä siinä ajassa saa matkaan hyödyllisiäkin tietoja.

• Tietyissä paikoissa työelämässä arvostetaan armeijassa saatua johtamiskoulutusta
• Armeijassa voi luoda verkostoja, jotka kestävät loppuelämän
• Armeijassa kasvaa ihmisenä

Naiset armeijassa

Naisilla kaikki vaatimukset ja palveluksen sisältö ovat samanlaisia kuin miehillä. Naisilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä johtajakoulutuksen ja myöhemmin halutessaan sotilasuralle. Palvelustehtävät jaetaan osaamisen ja henkilökohtaisen soveltuvuuden mukaan. Tässä asiassa sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Toiset kyseenalaistavat sen, että sopivatko naiset armeijaan ja sotilasuralle. Naisten asevelvollisuus muualla maailmalla on harvinaista. Euroopassa on vain kaksi maata, joissa asevelvollisuus koskee myös naisia. Naiset armeijaan -mentaliteetin maita ovat Ruotsi ja Norja. Koko maailmassa näitä maita on yksitoista. Naisia on jo kauan ollut ammattisotilaina ympäri maailmaa. Monessa maassa he ovat jopa edenneet korkeisiin upseerin virkoihin. Naisille on mahdollista myös kaikkein vaativimpana pidetyt sotilastehtävät, kuten hävittäjäkoneen ohjaaminen.