Asevelvollisuuslaki määrittää palveluskelpoisuuden

post thumb
Yhteiskunta
by Maisa/ on 19 Dec 2020

Asevelvollisuuslaki määrittää palveluskelpoisuuden

Suomessa on asevelvollisuuslaki, joka määrittää muun muassa sen, kuka on palveluskelpoinen, milloin palvelukseen astutaan ja kuinka kauan palvelus kestää. Palveluksen astumiseen ja kestoon voi kuitenkin vaikuttaa itse. Näistä asioista kysytään kutsuntojen yhteydessä.

Asepalveluksen kesto

Varusmiespalvelusaika on määritetty asevelvollisuuslaissa. Useimmat varusmiehistä kouluttautuvat miehistön tehtäviin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutusaika on 165 päivää. Erityistaitoa vaativien tehtävien kohdalla palvelusaika on hieman pidempi. Silloin se on 255 päivää. Mitä korkeammaksi sotilasarvo kohoaa, sitä kauemmin varusmiespalvelus yleensä kestää.

Muun muassa upseerit, aliupseerit ja miehistön vaativimpiin tehtäviin koulutetut suorittavat 347 päivän pituisen asepalveluksen. Monet jatkavat puolustusvoimien palveluksessa asepalveluksen päättymisen jälkeen ja luovat siitä uran itselleen.