Skriv under

Du kan skriva under medborgarinitiativet på nätet eller på pappersblanketten.

Påverka

Vi är i konstant behov av aktivister runtom landet. Se vår kampanjsida för mer information.

Stöd

Medborgarinitiativet stöds av såväl organisationer som privatpersoner. Se vår stödsida för mer information.

 

MEDBORGARINITIATIVET


Medborgarinitiativets innehåll

Vi föreslår, att den allmänna värnplikten i Finland avskaffas. Efter avskaffningen skulle värnplikt för män inte längre vara obligatorisk och män som vägrar tjänstgöring i försvarsmakten eller utföra civiltjänst skulle inte längre dömas till fängelse.

Den allmänna värnplikten är ojämlik, samhällsekonomiskt dyr, och en föråldrad lösning med tanke på realistiska hotbilder. De flesta europeiska länder har redan avskaffat värnplikten.


Kom med

Om du vill ta del av kampanjen eller få mer information kan du ta kontakt via adressen info(a)ohion.fi. Du kan också ansluta dig till vår postlista genom att ge din epost i rutan nedan:


Vi håller möten i Helsingfors med ett par veckors mellanrum, men frivilliga över hela landet är hjärtligt välkomna att delta.

 

FRÅGOR OCH SVAR

1. Varför vill ni avskaffa armén? 
- Medborgarinitiativet föreslår inte att avskaffa armén, endast värnplikten. Initiativet strävar inte heller till att upphäva den i grundlagen stiftade skyldigheten att försvara sitt land.


2. Varför kommer ni inte med ett konkret alternativ till den nuvarande värnpliktsarmén? 
- Initiativet lämnar fältet öppet för experter att förverkliga försvaret på bästa möjliga sätt, dock utan att tillämpa ojämlika former av tvångsarbete. Vi har reserverat en sida för presentation av alternativa modeller och synsätt att förverkliga ett nationellt försvar utan värnplikt.


3. Är inte värnplikt ett förmånligt alternativ, då man inte behöver betala lön åt de värnpliktiga? 
- Saker och ting blir inte billigare av att man låter någon annan stå för kostnaderna. En stor del av värnpliktsarméns kostnader står beväringsmännen själva och deras anhöriga för. Dessutom bidrar den offentliga sektorn för en del av kostnaderna via uteblivna skatteintäkter. På motsvarande sätt kunde t.ex. åldringsvård eller gatuunderhåll skötas synbarligen förmånligt genom att årligen låta 20 000 tvångsanställda människor sköta dessa uppgifter utan ersättning och under hot av fängelsestraff. Mer information om ekonomiska effekter av värnplikt finns på faktasidan.


4. Hur kan vi upprätthålla en reserv av dagens mått ifall reservister betalas månadslön för heltidsarbete? 
- Alla reservister behöver inte få månadslön. Lön kunde betalas endast för den tid beväringar tjänstgör eller deltar i repetitionsutbildning.


5. Borde man inte stifta värnplikt för kvinnor också, så att jämställdhet nås könen emellan?
- Att utvidga värnplikten att innefatta även kvinnor skulle visserligen korrigera den könsdiskriminerande obalansen, men samtidigt fördubbla problemen med tvångsarbete och mänskliga rättigheter. Dessutom har Försvarsmakten inte resurser att ordna utrustning eller repetitionsövningar för ens de som nu utför sin värnplikt. Redan nu ges varje år tusentals beväringar skolning, men utan krigstida placering. Beväringarnas antal har reducerats via ökad selektivitet. Att göra även kvinnor värnpliktiga skulle höja skolningsutgifterna och ytterligare öka resursbristen. Från en samhällsekonomisk synvinkel skulle det vara dyrt om också kvinnors inträde i arbetslivet skulle skjutas upp.


6. Vad ifall man i jämlikhetens namn skulle förpliktiga kvinnor medborgartjänst, i motsats till männens värnplikt?
- I så fall skulle antalet problem kring mänskliga rättigheter också fördubblas. För övrigt; att beväpna män och utbilda kvinnor för servicearbete skapar endast mer obalans mellan könen. Dessutom har medborgartjänst oftast en låg produktivitet, ibland till och med negativ. Att tvinga samtliga kvinnor utföra medborgartjänst med låg produktivitet skulle sänka Finlands helhetsproduktivitet och därmed levnadsstandarden för alla medborgare. Det är fiffigare att minska på ineffektivt tvångsarbete än att öka på det.


7. Är det inte bara rättvist att män också har en skyldighet eftersom kvinnor ändå måste föda barn? 
- Det vore fel att stifta ett tvång att föda barn eller att utföra någon annan form av tvångsarbete. Många kvinnor väljer dessutom aktivt att låta bli att föda barn. Även ensamförsörjande män tvingas utföra sin värnplikt. Om värnplikten avskaffas upphör problem som dessa att existera och inte ens gränsfall behöver behandlas.


8. Är vi inte skyldiga våra veteraner att upprätthålla värnplikten? 
- Krigsveteranerna stred för att finländarna skulle få leva fria. Vi är inte skyldiga dem tvångsarbete, som minskar på individens frihet. Vill vi försvara vårt land är det även i veteranernas intresse att vårt försvar upprätthålls effektivt. På samma sätt; vi är inte skyldiga våra veteraner att basera vårt försvar mot pansarvagnar på bruk av träklabbar, utan att ta i beaktande hur teknologin har utvecklats.


9. Är det möjligt att bygga en frivillig armé av kompetenta individer, eller skulle en sådan armé locka endast människor utan alternativ? 
- Vill man ha kompetenta individer för specialutbildning lönar det sig att hellre höja arvodena än rekrytera med tvång. Ju högre lön, desto fler ansökanden och lättare att finna de som bäst lämpar sig för jobbet.


10. Gav inte den så kallade Siilasmaa-rapporten att en värnpliktsarmé är mer kostnadseffektiv än en yrkesarmé?
Siilasmaa-rapporten jämför värnpliktsarméns kostnader med en yrkesarmé som består av 60 000 yrkessoldater på heltid. Ett mer jämförbart alternativ skulle däremot vara en frivillig reservistarmé, så som i Gröna mansrörelsens och Hundras komittés alternativ. Siilasmaa-rapportens utgångspunkt var att försäkra värnpliktens, inte att objektivt utreda alternativ.

 

vino piraattipuolue miesten tasa-arvo avoin ministeriö aseistakieltäytyjäliitto edistyspuolue sadankomitea profemistimiehet vihreät naiset vihreä miesliike

Delta i diskussionen